קורס בטיחות, נאמני בטיחות

בית ביה"ס למקצועות הבטיחות קורס בטיחות, נאמני בטיחות

 

קורס נאמני בטיחותקורס נאמני בטיחות  – הסמכת / ריענון 

קורס נאמני בטיחות  – למה צריכים? מי יכול להיות נאמן בטיחות בעבודה? נאמן בטיחות הוא עובד האמון על הבטיחות בעבודה במפעל. בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, חובה להסמיך נאמני בטיחות בכל מפעל. מקובל להסמיך כ- 10% מהעובדים במפעל כנאמני בטיחות וכן את חברי וועדת הבטיחות. במקום בו פועלת ועדת בטיחות, חבריה הם נאמני הבטיחות במפעל. במקום בו אין ועדת בטיחות, ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים (אם קיים) או יבחרו על ידי העובדים עצמם. בעת מינוי או בחירה של נאמני בטיחות יש להביא בחשבון את ערנותם והבנתם לנושאי הבטיחות בעבודה.

חובותיו וסמכויותיו של נאמני בטיחות:

 • לברר את תנאי הבטיחות והגיהות במפעל לפעול לשיפורם.
 • להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות.
 • להודיע בכתב למעביד על ליקויים בבטיחות ובגהות.
 • לעיין בכל פנקס. תעודה, דו"ח או כל מסמך אחר הקשורים לבטיחות, שחובה לנהלם או להגישם על פי חוקי העבודה והבטיחות בעבודה.
 • להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

 אנו מקיימים קורס נאמני בטיחות במפעלים ובמוסדות, באישור משרד הכלכלה. קורס נאמני בטיחות (הסמכה) נמשך 3 ימי לימוד וריענון לנאמני בטיחות נמשך יום אחד, בשיטת יום בשבוע או בהתאם לבקשת הלקוח. ניתן לבצע את הקורס במפעל/משרדי הלקוח או בבית-הספר למקצועות הבטיחות שלנו, ביבנה ו/או באשקלון.

להלן הנושאים המועברים בקורס:

 • מושגים ועקרונות בבטיחות.
 • פרואקטיביות בבטיחות.
 • גורמי סיכון ותנאי סביבה – רעש, תאורה, איוורור וארגונומיה.
 • עיקרי פקודת הבטיחות בעבודה וחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
 • סקר סיכונים והערכת סיכונים.
 • ועדת בטיחות.
 • תחקור אירועי בטיחות.
 • בטיחות באש.
 • עבודה בגובה.
 • כלי הרמה ושינוע (מנופים, מלגזות וכלי הרמה אחרים).
 • מיגון מכונות ושימוש בכלי יד .
 • חומרים מסוכנים.
 • בטיחות בחשמל.
 • מבחן עיוני מסכם.

לאחר הסמכת עובדים כ"נאמני בטיחות", עכשיו מגיע השלב להקים וועדת בטיחות במפעל. בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד ביחס שווה. בעת בחירת חברים לוועדה, יש להתחשב בוותק שלהם במפעל, ובמידת הערנות וההבנה שהם מגלים לנושא הבטיחות בעבודה. אם לא מונו נציגים כנדרש לוועדת הבטיחות, יכול מפקח עבודה אזורי לדרוש את מיוניים בכתב, ואם דרישה זו לא נענית, הוא רשאי למנות נציגים כראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל.

אמצעים משמעתיים שהועדה יכולה להטיל על העובדים

וועדת הבטיחות רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות. אמצעים אלו יכולים לכלול: ניכוי שכר של עד שבוע ימים, הפסקת עבודה של עד שבועיים, העברה לתפקיד מתאים אחר ואף פיטורי עובד שלא ניתן למצוא לו תפקיד אחר.
המעביד רשאי (אך אינו חייב) לנקוט באמצעים שהוועדה המליצה עליהם. אם נוכה סכום כסף מעובד, הוא יועבר לרשות הוועדה על מנת שישמש לקידום הבטיחות במפעל.

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר

פוסטים דומים

הדרכות לעובדי אחזקה

הדרכות לעובדי אחזקה מתבצעות בהתאם ל"פקודת הבטיחות בעבודה", באמצעות "גורם מוסמך", לפחות אחת לשנה.  תפקיד עובד..

המשך קריאה..
הסמכת מלגזנים

הסמכת מלגזנים / רענון מלגזנים הסמכת מלגזנים ? רישיון למלגזה? מה זה מלגזה בכלל? המלגזה היא..

המשך קריאה..
הדרכות בטיחות

בהתאם ל"פקודת הבטיחות בעבודה", תקנות "מסירת מידע לעובדים": "מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים..

המשך קריאה..