קורס אחראי רעלים

בית ביה"ס למקצועות הבטיחות קורס אחראי רעלים

אחראי רעליםכל ארגון או עסק החייב בהיתר רעלים לצורך אחסון או הובלה של רעלים חייב למנות עובד לתפקיד "אחראי רעלים".

מטרת הקורס: להכשיר את העובדים ולהסמיכם לפעול כ אחראי רעלים מטעם המפעל, בכל הנוגע לטיפול ברעלים ובחומרים מסוכנים בכלל, תוך מתן דגש לשמירת הבטיחות ואיכות הסביבה בהתאם לדרישות החוק.

תפקיד "אחראי רעלים":

 1. הוא האיש המוסמך לפעול בכל הקשור לטיפול מקצועי, בטיחותי ושמירה על הסביבה וזאת על ידי טיפול נאות ברעלים המפורטים בסעיף א' לבקשה היתר רעלים.
 2. תנאים מיוחדים לענין אחראי רעלים
  1. יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג.
  2. הפסקת עבודתו מהווה הפרת תנאי מיוחד בהיתר. יש להודיע לממונה על החלפת אחראי רעלים מבעוד מועד כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים חדש או תיקון ההיתר הקיים.

נושאי לימוד בקורס אחראי רעלים:

 • מושגי יסוד בבטיחות + חוקים ותקנות בבטיחות בכלל ובתחום חומ"ס בפרט.
 • היבטים משפטיים – סמכויות ואחריות: 
   • בעלי ההיתר   
   • אחראי רעלים
 •  כימיה:   – סיווג חומרים מסוכנים.
   •  שיטות טיפול ונהלי שימוש בחומ"ס עפ"י קבוצות הסיכון.
   •  תאימות – תגובות מסוכנות בין חומרים.
 • יסודות הטוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית:
   • השפעות בריאות של חומ"ס.
   • דרכי חשיפה.
   • תקני חשיפה.
 • כימיה:   – מקורות מידע של חומ"ס, שימוש בדפי מידע MSDS.
   • אחסון חומ"ס במחסנים ובמקומות עבודה.
   • תכנון מחסני חומ"ס – היבטי בטיחות ואיכות סביבה.
   • מערכות בטיחות ואיכות הסביבה במפעל ופריסת מערכות לגילוי וכיבוי אש, גילוי דליפות גזים ונוזלים וכדומה.
 • זיהוי והערכת סיכונים:
   • שיטות לזיהוי והערכה
   • ניתוח גורמי כשל והערכת הנזק
   • ניתוח אירועי חומ"ס
   • הצגת תוכנה להערכת סיכונים (ALOHA)
 • מערכי חירום פנים מפעליים לטיפול באירועי חירום:
   • כ"א לטיפול במצבי חירום.
   • צוות חירום מפעלי.
   • אמצעים לטיפול באירועי חומ"ס.
   • מעורבות הנהלת המפעל.
 • תרגילים ותרגולים:
   • טיפול בתרחיש אירוע סביבתי.
   • המלצות ויישום מסקנות התרחיש.
   • מילוי טופסי בקשה להיתר רעלים.
   • ציוד מגן אישי – תצוגה ותרגול.
 • מבחן מסכם.

משך הקורס הינו 3 ימים, ובסה"כ 24 שעות אקדמאיות. לממוני בטיחות יינתן אישור השתתפות המזכה ב-3 ימי כשירות.

תעודה תינתן למסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינת הסיום.

 

לייעוץ ראשוני חינם ואפיון הצרכים צרו קשר לטלפון 1-700-700-748 או 08-6725544

לפרטים נוספים צרו עמנו קשר

פוסטים דומים

רענון מלגזנים

רענון מלגזנים שנתי בהתאם ל"פקודת הבטיחות בעבודה", תקנות "מסירת מידע לעובדים", על כל עובד להיות מודרך..

המשך קריאה..
ימי כשירות לממוני בטיחות

 ימי כשירות לממוני בטיחות ע"פ סעיף 3 (ב) בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות),..

המשך קריאה..
הדרכת חומרים מסוכנים

במפעלים בהם נעשה שימוש בחומרים מסוכנים, חובה להדריך את העובדים בנושא ולוודא כי הם מכירים את..

המשך קריאה..